دانلود آهنگ محمدرضا شجریان آواز شور ۱ (حافظ)
Download Music Mohammadreza Shajarian Avaz Shoor 1 Hafez

آهنگ محمدرضا شجریان بنام آواز شور ۱ (حافظ)

مرا ميبيني و هردم زيادت ميکني دردم

تو را ميبينم و ميلم زيادت ميشود هردم

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان آواز شور 1 (حافظ)

 

متن آهنگ آواز شور ۱ (حافظ) از محمدرضا شجریان

مرا ميبيني و هردم زيادت ميکني دردم
mara mibinio hardam ziyadat mikoni dardam

مرا ميبيني و هردم زيادت ميکني دردم
mara mibinio hardam ziyadat mikoni dardam

تو را ميبينم و ميلم زيادت ميشود هردم

به سامانم نميپرسي نميدانم چه سرداري
به درمانم نميکوشي نميداني مگر دردم
نميداني مگر دردم

نه راه است اين که بگذاري مرا بر خاک و بگريزي
نه راه است اين که بگذاري مرا بر خاک و بگريزي، و بگريزي

گذاري آر و بازم پرس
گذاري آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم

ترانه آهنگ آواز شور ۱ (حافظ) از محمدرضا شجریان

ندارم دستت از دامن
ندارم دستت از دامن به جز در خواب، آن دم هم

که بر خاکم روان گردي، بگيرد دامنت گردم
ke bar khakam ravan gardi begirad damanat gardam

که بر خاکم روان گردي، بگيرد دامنت گردم
ke bar khakam ravan gardi begirad damanat gardam

فرو رفت از غم عشقت دمم، دم ميدمي تاکي
دم ميدمي تا کي

فرو رفت از غم عشقت دمم، دم ميدمي تا کي
دمار از من برآوردي، برآوردي، برآوردي، نميگويي برآوردم

به سامانم نميپرسي نميدانم چه سرداري
به درمانم نميکوشي نميداني مگر دردم
نميداني مگر دردم