دانلود آهنگ محمدرضا شجریان تصنيف ز دست محبوب
Download Music Mohammadreza Shajarian Tasnife Ze Daste Mahboob

آهنگ محمدرضا شجریان بنام تصنيف ز دست محبوب

ز دست محبوب، ندانم چون کنم

وز هجر رويش، ديده جيحون کنم

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان تصنيف ز دست محبوب

 

متن آهنگ تصنيف ز دست محبوب از محمدرضا شجریان

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم
ze daste mahboob nadanam chon konam ze daste mahboob nadanam chon konam

وز هجر رويش، ديده جيحون کنم وز هجر رويش، ديده جيحون کنم
vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم
ze daste mahboob nadanam chon konam ze daste mahboob nadanam chon konam

وز هجر رويش، ديده جيحون کنم وز هجر رويش، ديده جيحون کنم
vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam

يارم چو شمع محفل است، ديدن رويش مشکل است
سرو مرا پا در گل است، برخط و خالش مايل است، برخط و خالش مايل است

يار من دلدار من، کمتر جفا کن
يادي، آخر تو زماکن يادي، آخر تو زماکن

رفتم برآن ماهرو، با او نشستم رو به رو، گفتم سخن ها مو به مو
يار من دلدار من، کمتر جفا کن يادي، آخر تو زماکن يادي، آخر تو زماکن

ترانه آهنگ تصنيف ز دست محبوب از محمدرضا شجریان

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم
ze daste mahboob nadanam chon konam ze daste mahboob nadanam chon konam

وز هجر رويش، ديده جيحون کنم وز هجر رويش، ديده جيحون کنم
vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam

ز دست محبوب، ندانم چون کنم ز دست محبوب، ندانم چون کنم
ze daste mahboob nadanam chon konam ze daste mahboob nadanam chon konam

وز هجر رويش، ديده جيحون کنم وز هجر رويش، ديده جيحون کنم
vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam vaz hejre rooyash dide jeyhoon konam

يارم چو شمع محفل است، ديدن رويش مشکل است
سرو مرا پا در گل است، برخط و خالش مايل است، برخط و خالش مايل است

يار من دلدار من، کمتر جفا کن يادي، آخر تو زماکن يادي، آخر تو زماکن
رفتم برآن ماهرو، با او نشستم رو به رو، گفتم سخن ها مو به مو

يار من دلدار من، کمتر جفا کن
يادي، آخر تو زماکن يادي، آخر تو زماکن يادي، آخر تو زماکن